Waar kun je Artificial Intelligence (AI) voor inzetten?

Waar kun je Artificial Intelligence (AI) voor inzetten?

Tegenwoordig wordt Artificial Intelligence (AI) voor veel doeleinden gebruikt. In deze blogpost leg ik uit wat AI is en kijken we naar waar AI voor kan worden ingezet. Ook laat ik zien waar wij als internetbureau AI voor inzetten.

Inhoudsopgave

  1. Wat is AI?
  2. Verschillende types AI
  3. Toepassingen van AI
  4. Onze toepassingen van AI
  5. Afsluiting

Wat is AI?

Artificial Intelligence, ook wel Kunstmatige Intelligentie (KI) is intelligentie in computersystemen. De term AI wordt vaak gebruikt als een computersysteem functies van een mens nabootst. Bijvoorbeeld het leren herkennen en oplossen van problemen. AI is de afgelopen tijd veel onder de aandacht. Eén van de redenen is dat de beschikbare rekenkracht in computersystemen enorm is toegenomen (een factor biljoen in de afgelopen 60 jaar, zie ook deze infographic). Niet alleen de rekenkracht maar ook de hoeveelheid data die wordt verzameld is toegenomen. Al deze data kan worden geanalyseerd om klantervaringen en producten te verbeteren.

Verschillende types AI

Als we het over Artificial Intelligence hebben kan dit in twee categorieën worden opgedeeld:

  • Weak AI
  • Strong AI

Weak AI

Weak AI, ook wel bekend als Zwakke AI of Narrow AI is een systeem dat wordt ontworpen en getraind voor één specifieke taak. Virtuele Assistants zoals Siri zijn hier een goed voorbeeld van. Ook is Google’s AlphaGo een voorbeeld van Weak AI.

AlphaGo
AlphaGo is het eerste computerprogramma dat een professionele Go speler heeft verslagen op een 19x19 bord zonder enige handicap. In tegenstelling tot eerdere versies van AlphaGo - waarbij het systeem werd getraind met duizenden door mensen gespeelde spellen - leert AlphaGo Zero zonder enige menselijke data. AlphaGo Zero heeft Go leren spelen door simpelweg tegen zichzelf te spelen. Ondanks dat AlphaGo een van de beste Go “spelers” in de wereld is, kan AlphaGo niet veel meer dan het spelen van Go.

Strong AI

Strong AI, ook wel bekend als Artificial General Intelligence of True AI is een systeem dat zelf kan denken, leren en problemen oplossen zonder voorafgaande kennis. Strong AI kan zichzelf verbeteren op voorafgaande kennis. Het is dus zelflerend. De Turing Test, ontwikkeld door Alan Turing, is een methode die gebruikt kan worden om te bepalen of een computer daadwerkelijk als mens kan denken. Machines die aan de term "Strong AI" voldoen zijn er nog niet, maar de huidige machines worden wel steeds beter binnen hun specifieke (Weak AI) taak. Goede voorbeelden hiervan komen vooral uit films. De meest bekende zijn RoboCop, de Terminator en JARVIS (Just A Rather Very Intelligent System) van Iron Man. Marvin the Paranoid Android en Deep Tought uit de film The Hitchhiker's Guide to the Galaxy vallen onder Strong AI.

Terminator

Toepassingen van AI

AI heeft in het dagelijks leven veel toepassingen, sommige bekender dan andere. Ik geef een aantal voorbeelden:

AI - not so some kind of far-off thing. It's part of our lives now, from your phone to everything you do. It makes our lives easier in a lot of ways.

~ Gemma Chan

AI in videogames

Video game AI

Een van de meest bekende toepassingen van AI is in videogames. Elke keer als je tegen de computer speelt, speel je tegen een “AI”. De AI in een videogame bestaat meestal slechts uit een aantal vuistregels en heuristiek welke net goed genoeg zijn om de speler een goede gameplay te geven. Veel AI-experts claimen dan ook dat de AI in videogames geen echte AI is. Toch is het in de volksmond vaak nog zo dat je "tegen de AI speelt" als je tegen een computer speelt ookal is er vaak niet veel te zien van deze "intelligentie".

Medische diagnoses met kunstmatige intelligentie

Een voorbeeld van AI in de gezondheid is IBM’s Watson. Watson is nog niet betrokken in het maken van een daadwerkelijke medische diagnose, maar kan wel assisteren om de juiste behandeling te kiezen voor patiënten die al zijn gediagnostiseerd. Wanneer iemand een vraag plaatst in het systeem en daarbij de symptomen en andere mogelijke factoren ingeeft, ontleedt Watson de input om te kijken welke data het meest belangrijke is. Vervolgens scant het de data van de patiënt om te kijken of er overige relevante data is, zoals bijvoorbeeld een eerdere operatie. Vervolgens scant het verschillende databronnen zoals medische data records, notities van zorginstanties, research materiaal en vele andere bronnen. Wanneer alles afgewogen is, geeft Watson een lijst met aanbevelingen terug. Deze aanbevelingen zijn gebaseerd op een vertrouwensscore.

Analyse van sportwedstrijden met AI

In verschillende sporten wordt nu al gebruik gemaakt van AI, onder andere bij het trainen en coachen. In 2013 werden in de NBA (basketbal) in elke arena 6 motion-tracking camera’s ingebouwd. Spelers en de bal worden hierdoor tijdens de gehele wedstrijd bijgehouden. Dit genegeert gedurende een wedstrijd 25 data points per seconde. Deze data wordt vervolgens gebruikt om bepaalde plays en match-ups te analyseren. Welke speler kan het beste welke tegenspeler verdedigen? Vanaf welke locatie wordt het meest of juist het minste gescoord? Door het bijhouden en analyseren van deze data kan de coach bepaalde beslissingen maken tijdens een wedstrijd. Deze beslissingen kunnen het verschil zijn tussen winnen en verliezen.

Transport optimaliseren met Artificial Intelligence

Het meest bekende voorbeeld van AI binnen de transportsector is de zelf-rijdende auto’s. Maar ook wordt AI gebruikt om de meest efficiënte routes te vinden om pakketjes af te leveren. Dit is erg interessant omdat het niet alleen minder brandstof kost maar wellicht ook minder bezorgers. Het probleem wordt echter zeer snel heel complex. Wanneer een bezorger bijvoorbeeld (slechts) 10 pakketjes moet afleveren heb je al meer dan 3.6 miljoen verschillende mogelijkheden. Als je hier een elfde pakketje aan toe voegt, loopt het aantal mogelijkheden op tot tegen de 40 miljoen. Bestaande computer systemen zouden er dagen of misschien zelfs weken over doen om elke mogelijkheid te analyseren.

Calculations

Onze toepassingen van AI

Ook wij als internetbureau gebruiken kunstmatige intelligentie. De beste voorbeelden hiervan zijn onze chatbot (klik) en onze virtual assistant.

Chatbots gecombineerd met kunstmatige intelligentie

Ook voor de chatbots die wij als internetbureau ontwikkelen voor onze klanten, gebruiken we AI voor het zogeheten “Natural Language Processing”, ook wel NLP. Door het gebruik van NLP kunnen we achterhalen wat een gebruiker bedoelt en kunnen we de chatbot hierop laten reageren. Dit is erg fijn aangezien er veel mogelijkheden zijn om alleen al te vragen naar een telefoonnummer. “Wat is jullie telefoonnummer?”, “Op welk nummer kan ik jullie bereiken?”. Door gebruik te maken van AI weten we dat deze zinnen allebei gaan om een telefoonnummer. Hier kunnen we vervolgens een antwoord aan koppelen dat wordt gegeven op het moment dat iemand iets over een telefoonnummer vraagt.

Ook gebruiken we AI om de context van een gesprek te begrijpen. De zin “En jullie e-mail?” zegt op zichzelf niet veel. In de context met de vorige vraag “Wat is jullie telefoonnummer?” weten we dat de gebruiker waarschijnlijk naast ons telefoonnummer ook ons e-mailadres wilt weten en kunnen we hier ook een antwoord aan koppelen.

Virtual Assistants en AI

We zeggen woorden nooit twee maal op dezelfde manier. Dit is eigenlijk net als bij het schrijven, als je 10 a’s naast elkaar zou schrijven zullen ze toch alle 10 verschillend zijn, terwijl ze wel allemaal op elkaar lijken. De meeste virtuele assistants hebben ingebouwde woordenboeken en weten welke woorden vaak na elkaar komen. Bijvoorbeeld: Als je “dank” zegt en daarna een kort woord wat lijkt op “de” kan de AI het interpeteren als “je” omdat de woorden “dank” en “je” vaak samen gebruikt worden.

Voorbeelden van virtual assistants zijn de Google Home en Microsoft’s Cortana. Virtuele assistenten zijn veelal spraakgestuurd. Voor de Virtuele Assistants, die we ontwikkelen voor onze opdrachtgevers, gebruiken we AI voor het interpeteren van spraak.

Afsluiting

AI is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Enorm veel aspecten worden zowel bewust als onbewust hierdoor beïnvloed. Artificial Intelligence zal de komende tijd alleen maar beter worden. Er is nog een lange weg te gaan voor we geautomatiseerde robots zullen hebben die ons (werk) over zullen nemen. 

De slimme (chat)bots die we ontwikkelen nemen al wel veel taken (en tijd) uit handen voor onze opdrachtgevers. Door het inzetten van AI bots helpen we onze klanten onder andere met:

  • het automatiseren van beantwoorden van veelgestelde vragen
  • het vergroten van de interactie met hun klanten
  • het verkrijgen van waardevolle leads

I for one welcome our new robot overlords

AI in de toekomst