Hotjar inzetten voor meer conversie en feedback van bezoekers

Hotjar inzetten voor meer conversie en feedback van bezoekers

Hotjar is een tool waarmee het surfgedrag van bezoekers vastgelegd kan worden. Door analytics, heatmaps en feedback tools te combineren geeft het een goed inzicht in hoe je site gebruikt wordt.

Ook kan je met de data van Hotjar kijken waar je website verbeterd kan worden om zo de gebruikerservaring te verbeteren en om meer conversie te draaien. Google Analytics geeft je hier ook inzicht in maar Hotjar brengt het inzicht naar een heel nieuw niveau.

En Google Analytics dan?

Hotjar is geen alternatief voor Google Analytics. Sterker nog: er wordt aangeraden om zowel Google Analytics als Hotjar te gebruiken. Google Analytics geeft onder andere inzicht in welke pagina’s er worden bezocht en wat de “bounce rate” is. Echter geeft het geen inzicht in hoe de pagina daadwerkelijk gebruikt wordt. Door middel van Hotjar krijg je veel meer inzicht in welk gedeelte van een pagina wordt bezocht, hoe lang er naar bepaalde content wordt gekeken en waar het meeste geklikt wordt. Hierdoor zou je bijvoorbeeld content kunnen verwijderen, aanpassen of verplaatsen als deze niet/nauwelijks gezien wordt. Hotjar gebruikt hiervoor verschillende soorten heatmaps en recordings.

Heatmaps?

Een zogenaamde “Heatmap” is een visuele representatie van data waarmee de waardes in kleuren worden aangegeven. Hierbij staat rood voor veel aandacht staat en blauw voor weinig aandacht. Ook zijn er binnen Hotjar nog verschillende soorten heatmaps.

Click & tap heatmap

Deze heatmap toont waar de gebruikers op klikken. Hiermee kan bijvoorbeeld worden geconstateerd dat gebruikers op elementen klikken die geen link zijn. Deze potentiële “dead-ends” kunnen het verschil zijn tussen een conversie of het verlaten van de site.

Een klik heatmap op Hotjar

Move heatmap

Deze heatmap toont waar de cursor heen beweegt en blijft rusten. Dit geeft over het algemeen een goede indicatie waar de gebruiker op gefocust is. Deze heatmap geldt alleen voor desktop devices.

Een move heatmap op Hotjar

Scroll heatmap

Deze heatmap toont tot waar de bezoekers scrollen. Komt dit omdat het lijkt alsof de content ophoud of omdat de meest belangrijke informatie gevonden is?

Een scroll heatmap op Hotjar

Met behulp van de heatmaps zou gekeken kunnen worden of er bijvoorbeeld content aangepast moet worden of dat er wellicht nieuwe functionaliteiten bij gebouwd moeten worden. Door eventueel door te ontwikkelen en aanpassingen te doen kan de gebruikerservaring verbeterd worden. Uiteraard met uiteindelijk het doel van het behalen van meer conversie.

Recordings

Niet alleen kan data inzichtelijk gemaakt worden doormiddel van heatmaps, ook kunnen er video’s worden afgespeeld van gebruikerssessies. Hiermee kunnen individuele sessies worden opgenomen en afgespeeld. Door deze recordings hoef je niet meer te gokken wat een gebruiker doet en ziet, maar zie je exact wat de gebruiker doet en ziet.

Form analysis

Hoe worden formulieren ingevuld als ze überhaupt al worden ingevuld? Zijn er velden die vaak leeg gelaten worden of zijn er vaak validatiefouten tijdens het versturen van een formulier? Is het nodig om bepaalde velden verplicht te hebben of kan een veld misschien zelfs helemaal weg? In onderstaande animatie is te zien hoe deze informatie wordt getoond.

Formulier analyse op Hotjar

Hoe kan je Hotjar gebruiken voor jouw website?

Er zijn genoeg functionaliteiten in Hotjar om inzicht te geven in het gedrag van de bezoekers van je website. Met deze data kan dus worden vastgesteld welke onderdelen het goed doen en welke onderdelen aangepast moeten worden. Het kan zijn dat een knop verplaatst moet worden, een afbeelding aanklikbaar gemaakt moet worden of een component zelfs beter weggehaald kan worden. Het belangrijkste is het identificeren van de problemen en kijken wat de beste oplossingen zijn.

Doorontwikkeling? Mijn site is toch af?

Na de lancering van je website begint het eigenlijk pas. Bij de ontwikkeling van een website gaan we uit van aannames en best-practices. Maar na de lancering wordt vaak pas echt duidelijk hoe de website wordt gebruikt. Wat doet een bezoeker? Dit leren we pas nadat de website online staat. Mijn advies is dan ook 

“stop nooit met het ontwikkelen van je website”.

Dit geldt niet alleen voor de technische kant, maar ook voor de content. Er is altijd ruimte voor verbetering. Een website is geen eenmalig project maar een doorlopend proces. Met tools zoals Hotjar kan snel inzichtelijk gemaakt worden waar de huidige website verbeterd kan worden.