TKI Urban Energy platform

Opdrachtgever
RVO & Topsector Energie

Platform
iOS
Android
Web

Techieken
Laravel
October CMS
Bootstrap
Java

Datum
jun 2017

Door Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy zijn wij benaderd om de nieuwe organisatie- en projecten-app te maken. De uitdaging was om op een overzichtelijke manier organisaties en projecten uit de sector in één app te ontsluiten.

Probleem

Reeds eerder hebben we voor TKI Switch2Smartgrids een projecten-app ontwikkeld. Het doel van deze opdracht was om beide apps samen te voegen in een nieuwe overkoepelende app voor TKI Urban Energy. Uit de feedback van de vorige apps die we hebben ontwikkeld, bleek dat voor sommige gebruikers één van de knelpunten de manier van navigeren was. De navigatie om door de projecten te lopen was complex met een dropdown, welke pas zichtbaar was als je op het menu knopje klikt.

Oplossing

Om de manier van navigeren te verbeteren hebben we meerdere opties onderzocht. De twee beste versies hebben we aan de klant voorgesteld. Uiteindelijk kozen we voor de beste oplossing, namelijk lineair navigeren. De gebruiker kan op deze manier via 'terug' daadwerkelijk zijn afgelegde stappen/route terug lopen. Simpel te begrijpen, hierdoor verbeteren we de usability. Na dit probleem verholpen te hebben is de verdere layout van de app op de schop gegaan. Vervolgens is de app zo ontworpen dat je altijd start vanuit het menu. Zodra je als gebruiker klikt op organisaties of projecten zie je altijd linksboven de knop terug (lineair navigeren).

Wireframes

Twee platformen tegelijk

De iOS en Android app zijn parallel ontworpen en ontwikkeld. Mede door de korte doorlooptijd zijn de apps gelijktijdig gelanceerd in de stores. Zowel de Android als iOS gebruikers worden zodoende bediend.

Android app TKI Urban Energy
Android app TKI Urban Energy

Architectuur

Beide apps zijn gekoppeld aan één centrale database. Dit is het meest efficiënt voor het opvoeren en beheren van content.

De opdrachtgever kan middels een Content Management Systeem (CMS) de content centraal beheren. Om het uitwisselen van data tussen de database en apps mogelijk te maken is een restfull API ontwikkeld. De data in de database zelf wordt regelmatig bijgewerkt door een koppeling met een overheidssysteem.

Schematische weergaven van de ontwikkelde informatie architectuur

Met ons kennismaken en de mogelijkheden bespreken?

Neem contact op met Wouter Pluut. Hij helpt je graag verder.

Contact opnemen