TKI Urban Energy platform

Opdrachtgever
RVO & Topsector Energie

Platform
iOS
Android
Web

Techieken
Laravel
October CMS
Bootstrap
Java

Datum
jun 2017

Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy

TKI Urban Energy is onderdeel van Topsector Energie en ontwikkelt energie-innovaties voor een transitie naar een duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem. 

Door TKI Urban Energy en Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn wij benaderd voor de ontwikkeling van de nieuwe organisatie- en projecten-app voor iOS en Android. 

De uitdaging was om op een overzichtelijke manier organisaties en projecten uit de sector in één mobile app te ontsluiten.

Stad in de nacht

Probleemstelling

Reeds eerder hebben we voor TKI Solar Energy en TKI Switch2Smartgrids een projecten-app ontwikkeld. 

Uit de feedback van de vorige apps die we hebben ontwikkeld, bleek dat voor een aantal gebruikers een van de knelpunten de manier van navigeren was. De manier waarop men door de projecten kon navigeren bleek te complex. 

Doelstelling

Het doel van deze opdracht was om beide apps samen te voegen in een nieuwe overkoepelende app voor TKI Urban Energy. Daarbij was het noodzakelijk de projecten- en organisatiedata uit een centrale RVO database te verkrijgen. 

Concept 

Om de manier van navigeren te verbeteren hebben we meerdere opties onderzocht. Uit een voorselectie hebben we twee versies aan de opdrachtgever voorgesteld. 

Uiteindelijk is er gekozen voor de optie met lineair navigeren. De gebruiker kan op deze manier via 'terug' daadwerkelijk zijn afgelegde stappen/route terug lopen. Simpel te begrijpen voor de eindgebruiker en daardoor verbeteren we de usability. 

De app is zo ontworpen dat je altijd start vanuit het menu. Zodra je als gebruiker klikt op organisaties of projecten zie je altijd linksboven de knop terug.

Wireframes

Grafisch ontwerp

Het grafisch ontwerp hebben we laten aansluiten op de huisstijl van TKI Urban Energy.

Tijdens de ontwerpfase hebben we ons geconcentreerd op aspecten als overzicht, contrast en herkenbaarheid.

iOS app weergave Android app weergave

Technische realisatie

De iOS en Android app zijn parallel ontworpen en ontwikkeld. Mede door de korte doorlooptijd hebben we de apps gelijktijdig kunnen lanceren in de stores. 

Zowel de Android als iOS gebruikers worden zodoende bediend.

Centrale database koppeling

Beide apps zijn gekoppeld aan één centrale database middels een door ons ontwikkelde RESTful API. Dit is het meest efficiënt voor het opvoeren en beheren van content.

Architectuur

De opdrachtgever kan middels een Content Management Systeem (CMS) de content centraal beheren. 

Om het uitwisselen van data tussen de database en apps mogelijk te maken is een RESTful API ontwikkeld. 

Website weergave met projecten

Content Management Systeem (CMS)

De data in de database van het Content Management Systeem wordt regelmatig bijgewerkt door een koppeling met de centrale RVO database. CMS-beheerders hebben controle over deze data en worden in staat gesteld deze data te overrulen in het CMS.

CMS weergave van projecten

Resultaten

Het resultaat is een gebruiksvriendelijke mobile app voor zowel het Android als iOS platform. De app bevat nu zowel projecten- als organisatie-informatie. 

Doordat we de app hebben gekoppeld aan een centraal Content Management Systeem met achterliggende RVO-database, is het beheer van de content grotendeels geautomatiseerd. Dit zorgt ervoor dat er een platform staat dat efficiënt is in het gebruik en beheer door de opdrachtgever.

Met ons kennismaken en de mogelijkheden bespreken?

Neem contact op met Wouter Pluut. Hij helpt je graag verder.

Contact opnemen