Inzetten van SMS als snel communicatiemiddel

Inzetten van SMS als snel communicatiemiddel

Met de komst van smartphones en instant messaging apps, zoals WhatsApp en Facebook Messenger, zijn de afgelopen 20 jaar talloze alternatieve manieren beschikbaar gekomen waarmee berichten kunnen worden uitgewisseld. Toch blijft SMS een populair communicatiemiddel, maar waarom eigenlijk? 

Waarmee het begon

Op 3 december in 1992 werd het eerste SMS-bericht verzonden met de tekst 'Merry Christmas'. In de jaren die volgden groeide dit kanaal uit tot een platform waar veel bedrijven heel veel omzet mee genereerden. Niet alleen de telecomproviders, maar ook bedrijven die ringtones en andere abonnementsvormen aanboden via SMS, hebben kunnen inspelen op de populariteit van het platform.  

Merry Christmas

160 karakters

Een SMS-bericht kan maximaal 160 karakters bevatten. Dit zorgt ervoor dat een bericht kort is en daarom duidelijk moet zijn voor de ontvanger. Door deze restrictie wordt het platform veelal ervaren als een krachtig en relevant medium.

Persoonlijk en snel

Een SMS wordt afgeleverd en gelezen op het mobiele toestel van de ontvanger. De ontvanger heeft het mobiele toestel vaak dichtbij zich waardoor berichten snel worden gelezen. Dit maakt het een zeer persoonlijk en snel medium.

Alternatieve berichtenplatforms

Meer dan 20 jaar na de introductie van SMS zijn er veel alternatieve berichtenplatforms beschikbaar. Een voorbeeld hiervan is het populaire WhatsApp. Alhoewel dit soort platforms veel voordelen bieden, is er ook een nadeel: er is internetverbinding benodigd om berichten te kunnen versturen en ontvangen. Voor het versturen en ontvangen van een SMS is slechts een GSM-verbinding benodigd. 

SMS gateways

SMS-berichten kunnen worden verstuurd en ontvangen tussen mobiele devices onderling, echter bestaat ook de mogelijkheid SMS-berichten te versturen vanuit een niet-mobiel apparaat. Doordat wij als internetbureau een koppeling hebben met diverse SMS-gateways zijn we in staat SMS-berichten te versturen en ontvangen op onze webservers. Hierdoor kunnen we diverse toepassingen creëren waarbij SMS een rol speelt.

Voorbeelden van webtoepassingen met SMS

Tegenwoordig wordt SMS vooral ingezet op momenten dat snelheid is geboden. Een aantal voorbeelden van SMS zoals deze wordt ingezet in webtoepassingen:

Afspraakbevestigingen ter voorkoming van 'no-show'

Ter voorkoming van hoge 'no-show' aantallen (cliënten die niet komen opdagen bij een gemaakte afspraak) wordt SMS bij een aantal van onze opdrachtgevers ingezet. Voor diverse branches waaronder tandartsen, mondhygiënisten, schoonheidssalons en huisartsen hebben we een webservice ontwikkeld waarmee zij hun cliënten kunnen herinneren aan de geplande afspraak. Het gebruik van SMS wordt door hen als zeer prettig ervaren. Afspraken worden vaak lange tijd voor de afspraakdatum gemaakt en hierdoor is de kans op het vergeten van een afspraak groter. Middels SMS wordt het aantal mensen dat zijn afspraak vergeet verminderd. 

Last-minute annuleringen van belangrijke bijeenkomsten

Voor bijeenkomsten met grote aantallen deelnemers wordt bij last-minute annuleringen SMS ingezet. De deelnemers van de bijeenkomst staan in dit specifieke voorbeeld in een CMS-systeem, waardoor deze kunnen worden geselecteerd en ge-SMS-t. In dit voorbeeld wordt SMS vooral in gezet vanwege de snelheid en het universele aspect. Het maakt immers bij SMS niet uit welk merk/type mobiel toestel wordt gebruikt. 

Bevestigingen van webshop bestellingen

SMS kan ook worden gebruikt in webshops. Zo kan een webshop-eigenaar een klant informeren over de status van een bestelling of de bezorging ervan. Het inzetten van SMS is hier vooral servicegericht waarbij men zich tevens onderscheidt ten opzicht van concurrerende webshop. 

Applicatie monitoring

Wanneer bedrijfskritische applicaties worden gebruikt waarbij uptime van essentieel belang is, kan SMS worden gebruikt om applicaties te monitoren. Hierbij krijgt de applicatiebeheerder automatisch een SMS wanneer een systeem niet bereikbaar is of wanneer er storingen optreden. 

Nog steeds een actueel communicatiekanaal

Ondanks dat SMS al meer dan 20 jaar bestaat, is het nog steeds een actueel en relevant communicatiekanaal. De mogelijkheden van SMS zijn eindeloos en gezien het universele karakter is het een medium dat zeer krachtig is.