SMS is een erg krachtig middel om jouw klanten te benaderen. Een SMS wordt doorgaans binnen enkele minuten gelezen. Daarbij is SMS een universele manier om te communiceren met mobiele gebruikers. 

Wij hebben als internetbureau de beschikking over krachtige (internationale) SMS gateways die ervoor kunnen zorgen dat wij SMS-berichten snel kunnen versturen en ontvangen. Zodoende kunnen we bij bijvoorbeeld belangrijke notificaties SMS inzetten om de eindgebruiker te informeren.

Een aantal voorbeelden van praktijkvoorbeelden waarbij we SMS hebben ingezet:

Afspraakherinneringen patiënten 

Voor een aantal tandartsen en mondhygiënisten hebben we een koppeling gemaakt met het door hen gebruikte softwarepakket. Door het inzetten van SMS wordt het aantal patiënten dat hun afspraak vergeet drastisch teruggedrongen. Dit zorgt ervoor dat er een grote kostenbesparing voor hen wordt gerealiseerd. 

Cursussen annuleren

Het Register Belastingadviseurs biedt diverse opleidingen en cursussen aan. Op het moment dat een cursus onverhoopt geen doorgang kan vinden, wordt gebruik gemaakt van SMS om de ingeschreven deelnemers snel te informeren. SMS wordt hier vooral ingezet als een snelle manier van communicatie, zodat deelnemers tijdig worden geïnformeerd.