Tijdens het ontwikkelen en updaten van (web)applicaties is testen een essentieel punt. Door te testen kijken we niet alleen of de applicatie functioneel werkt maar ook of deze qua User Experience (UX) optimaal werkt. Er is niets vervelender dan een systeem dat niet intuïtief is. 

Diverse soorten van webdevelopment testing

We passen tijdens de ontwikkeling van onze projecten diverse testmethodes toe. We lichten hieronder enkele toe:

TDD (Test Driven Development)

Test Driven Development is een ontwikkelmethodiek waar we bij het schrijven van code allereerst beginnen met het opstellen van tests. Wanneer de tests zijn geschreven, wordt pas gestart met het schrijven van de echte code. De geschreven code wordt vervolgens gevalideerd op basis van de tests. Wanneer tests falen, zal eerst de code moeten worden aangepast voordat deze kan worden toegepast. Hiermee borgen we de kwaliteit van onze code.

Functional Testing

Gedurende het ontwikkelproces zal er functioneel getest worden of de applicatie werkt zoals deze bedoeld is. Voldoet de applicatie aan de gestelde eisen? In tegenstelling tot TDD wordt niet alleen getest door ontwikkelaars, maar ook door de opdrachtgever. 

Unit Testing

Met Unit Testing worden delen van een applicatie afzonderlijk getest. Zodoende kunnen tests afzonderlijk van elkaar worden uitgevoerd. Het is de bedoeling dat er meerdere tests per unit worden geschreven en dat daarmee meerdere scenario's worden gesimuleerd. 

Testen met echte gebruikers

Er zijn nog veel meer soorten van testen. Wij geven er de voorkeur aan om eindgebruikers vroegtijdig te betrekken bij het ontwikkelproces, zodat ook zij de applicatie kunnen testen. Vanuit deze gebruikerstests kan veel waardevolle informatie worden verkregen die we kunnen gebruiken in de doorontwikkeling van de applicatie.