Voordat er aan het visueel ontwerp wordt begonnen wordt bedacht hoe het geheel gaat werken. Met schematische schetsen oftewel wireframes wordt weergegeven hoe de gebruiker gaat navigeren, welke interface elementen er nodig zijn en wat de structuur van de te ontwikkelen applicatie is. 

Low fidelity prototyping

Wireframes zijn van essentieel belang in een webproject. Op basis van wireframes wordt de uiteindelijke applicatie ontwikkeld. Het is daarom noodzakelijk wireframes te testen en voor te leggen aan eindgebruikers, voordat er daadwerkelijk wordt gestart met de bouw. Op basis van eerste gebruikerservaringen kunnen we bijstellen indien nodig. Het testen van wireframes kan op meerdere manieren. Een hiervan is low fidelity prototyping. Met low fidelity prototyping printen we de wireframes op papier waarbij deze worden voorgelegd aan een eindgebruiker. Door middel van het simuleren van clicks kunnen we de papieren afwisselen en zodoende een eerste indruk geven van de navigatie. 

High fidelity prototyping

High fidelity prototyping gaat een stap verder. Hierbij zorgen we voor een clickable prototype waarmee gebruikers daadwerkelijk kunnen klikken door de applicatie.